Gietbouw

(Residential concrete building system)

Bouwen met ter plaatse gestort beton voor woning- en utiliteitsbouw. Bij deze bouwmethode wordt de betonmortel naar de bouwplaats gebracht en op de bouwplaats met behulp van een kubel of betonpomp in de bekisting gegoten.

Betonnen casco's in het werk gestort
Betonnen casco's in het werk gestort
Warme gietbouw - gasverwarming
Warme gietbouw - gasverwarming

Nadere omschrijving

Van veel woningen en kantoren worden de betonnen casco's in het werk gestort. Twee gangbare gietbouwmethoden zijn tunnelgietbouw en 'wanden-breedplaat'. Bij de eerstgenoemde bouwmethode is een snelle cyclus van bekisting stellen, storten en ontkisten mogelijk. Deze cyclus duurt in veel gevallen een etmaal.

Een voldoende snelle sterkteopbouw van het beton om tijdig te kunnen ontkisten, is hierbij een voorwaarde. De ontkistingssterkte wordt door de constructeur bepaald en op tekening aangegeven.

Volgens nen-en 13670 moet de druksterkte van beton bij niet-dragende bekisting (wand) ten minste 5 MPa/mm² bedragen. Bij dragende bekistingen (vloer) is de minimumeis 14 MPa/mm².

Een (voldoende) snelle sterkteontwikkeling kan worden bereikt door de keuze van de betonsamenstelling dan wel het toevoegen van warmte aan de (verhardende) betonspecie.

koude gietbouw

Met de nu beschikbare betontechnologie en grondstoffen kunnen veel betonproducenten betonspecie leveren die vrijwel het gehele jaar door 'koud' kan verharden. We spreken van koude gietbouw . Soms wordt gebruikgemaakt van rekenmodellen (verhardingsbeheersing) om de sterkteontwikkeling optimaal af te stemmen op de maatregelen op de bouwplaats (keuze bekistingsmateriaal, isolatie, beschikbare verhardingstijd enz.).

warme gietbouw

De sterkteontwikkeling kan worden bevorderd door op de bouwplaats warmte toe te voegen. We spreken dan van warme gietbouw. Vooral de tunnelgietbouw biedt de mogelijkheid om de ruimte onder de stalen tunnelbekisting af te sluiten en te verwarmen. Meestal worden gasbranders gebruikt.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op do. 25 jun. 2020