Geschiktheidsonderzoek

(Initial test)

Onderzoek uit te voeren voordat de productie start, om te beoordelen of een nieuw beton of een nieuwe betonfamilie voldoet aan alle gespecificeerde eisen voor betonspecie en verhard beton

Een geschiktheidsonderzoek kan zowel in praktijk als op laboratoriumschaal worden uitgevoerd.
Een geschiktheidsonderzoek kan zowel in praktijk als op laboratoriumschaal worden uitgevoerd.

Nadere omschrijving

Een geschiktheidsonderzoek moet worden uitgevoerd om te beoordelen of een te vervaardigen beton of betonspecie de eigenschappen heeft die we ervan verwachten. Dit onderzoek wordt in de praktijk uitgevoerd indien er onzekerheid is over de eigenschappen. Bijvoorbeeld bij het werken met onbekende grondstoffen, bij beton met specifieke eigenschappen of indien sprake is van afwijkende verhardingsomstandigheden.

Een geschiktheidsonderzoek kan worden uitgevoerd op laboratoriumschaal. Daarbij dient rekening te worden gehouden met mogelijk in de praktijk afwijkende omstandigheden. (denk hierbij bijvoorbeeld aan schaaleffecten, mengintensiteit, transport en verhardingsomstandigheden).

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies

  • NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies

Geplaatst op vrij. 8 maa. 2019Laatst aangepast op vrij. 8 maa. 2019