Gehalte aan schelpen

(shell content (SC))

Percentage schelpen in grove  toeslagmaterialen

Nadere omschrijving

toeslagmateriaal uit zee bevat voor een zeker percentage schelpen. Indien het aandeel schelpen, groter dan circa10 mm, boven de 10% (m/m) komt, kan dit een nadelige invloed op sterkte of verwerkbaarheid hebben. Feitelijk gedragen schelpen zich als platte stukken, zie vlakheidsindex.

In de norm toeslagmateriaal (nen-en 12620) zijn verschillende categorieën opgenomen voor het gehalte aan schelpen. Zie tabel

Shell Content

%

Category 

SC

≤ 10 SC10
≥ 10 SCDeclared
No Requirement SCnr

 

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton + NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton (€)

  • NEN-EN 12620, Toeslagmaterialen voor beton (€)

  • NEN-EN 933-7, Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van toeslagmaterialen - Bepaling van het gehalte aan schelpen - Percentage schelpen in grove toeslagmaterialen (€)

Geplaatst op di. 5 jul. 2022Laatst aangepast op di. 5 jul. 2022