Duurzaamheid

(Durability)

Mate van bestandheid van beton tegen de invloeden vanuit het milieu waarin het zich bevindt

Nadere omschrijving

Voor duurzaam beton moeten de samenstelling en uitvoering zijn afgestemd op de omgeving waarin beton wordt toegepast. In NEN-EN 206-1 en NEN 8005 is hiervoor een indeling in milieuklassen gemaakt.

Deze milieuklassen zijn gekoppeld aan verschillende aantastingsmechanismen. Het beton kan aan méér dan een aantastingsmechanisme worden blootgesteld. Bovendien kunnen per constructie voor de diverse constructiedelen verschillende milieuklassen van toepassing zijn. Het is aan de ontwerper de voor de constructie (of constructieonderdeel) maatgevende milieuklasse te bepalen.

Zo zal ook de constructeur ten aanzien van betondekking en toelaatbare scheurwijdte de maatgevende milieuklasse bepaald hebben.

Gekoppeld aan de milieuklasse geeft NEN 8005 de randvoorwaarden voor de betonsamenstelling, voor wat betreft minimumcementgehalte, maximale water-cementfactor en minimumluchtgehalte.

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 20 nov. 2018