Drukzone/Trekzone

Compressive zone / Tensile zone

Het gebied waar in een betonconstructie druk-, respectievelijk trekspanningen optreden 

Druk- vs Trekspanning (bron: Draagconstructies Basis TU-Delft)
Druk- vs Trekspanning (bron: Draagconstructies Basis TU-Delft)

Nadere omschrijving

Bij het belasten van een een betonbalk zal de balk gaan doorbuigen. Aan de onderzijde zal de balk willen verlengen. Daar treden trekspanningen op. Men noemt dit ook wel de trekzone.

Aan de bovenzijde ontstaan in de balk drukspanningen. Dit wordt de drukzone genoemd.

Omdat beton relatief weinig trekspanning kan opnemen, wordt hier wapening aangebracht.

 

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton + NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton (€)

  • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies (€)

  • NEN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies + NEN 8670, Aanvullende voorschriften bij NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies (€)

  • Kracht en Vorm, prof.ir.J.Oosterhoff, Bouwen met Staal (€)

Geplaatst op di. 3 sept. 2019Laatst aangepast op ma. 11 mei. 2020