Drukproef

(Compression strength test)

Proef waarbij de druksterkte van een betonnen proefstuk wordt bepaald door het te belasten tot het bezwijkt

Drukbank
Drukbank
Proefstuk wordt tot bezwijken belast in een drukbank
Proefstuk wordt tot bezwijken belast in een drukbank

Nadere omschrijving

Een van de belangrijkste eigenschappen van beton is de druksterkte. Om deze te controleren worden van monsters van de desbetreffende betonspecie proefstukken, in de vorm van kubussen of cilinders, vervaardigd.

Deze verharden onder geconditioneerde omstandigheden (in water van 20 °C of een klimaatruimte met relatieve vochtigheid > 95%).

Na 28 dagen wordt de druksterkte gemeten door het proefstuk tot bezwijken te belasten in een drukbank. De eisen aan proefstukken, verhardingscondities, de drukbank en de uitvoering van de proef zijn beschreven in de delen 1 tot en met 4 van nen-en 12390 Beproeving van verhard beton.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 12390, Beproeving van verhard beton

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 8 feb. 2022