Druklaag

(topping / compression layer)

In het werk gestorte laag beton met een constructieve functie op een constructievloer

Breedplaatvloer
Breedplaatvloer

Nadere omschrijving

Een druklaag wordt net als een dekvloer in het werk aangebracht. Echter, de druklaag heeft in tegenstelling tot de dekvloer een constructieve functie: het beton moet daar druk opnemen.

Een ter plaatse gestorte druklaag laat toe om verticale dwarskrachten op te nemen en zorgt voor de horizontale schijfwerking van de vloer. Bovendien kan de druklaag ook het draagvermogen van de elementen verhogen en/of grotere overspanningen mogelijk maken.

De druklaag zorgt voor een grotere stijfheid, waardoor de doorbuiging vermindert.

Druklagen worden veel toegepast op breedplaatvloeren, kanaalplaatvloeren en op zogenoemde broodjesvloeren. Voor de samenstelling wordt daarom meestal gekozen voor beton waarin, in verband met de laagdikte, een kleinere grootste korrelafmeting wordt toegepast. Bovendien wordt in druklagen meestal ook wapeningsstaal toegepast.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies

  • NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018