Conformiteit

(Compliance)

Overeenkomst met vastgelegde eigenschappen.

Nadere omschrijving

Met de 'beoordeling van de conformiteit' bedoelen we de beoordeling of een product voldoet aan de norm of anderszins overeengekomen eigenschappen.

Ook in de ce-markering komen we de term conformiteit tegen: ce staat voor 'Conformité Européenne', wat zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving.

De manier waarop de conformiteit van (de verschillende eigenschappen van betonn moet worden beoordeeld, is beschreven in nen-en 206.

In de praktijk heeft de producent vooral te maken met de beoordeling van de druksterkte. Deze beoordeling mag zowel worden uitgevoerd op individuele resultaten als op het gemiddelde. Naast criteria voor de beoordeling van individuele resultaten geven de betonvoorschriften ook criteria voor de beoordeling van gemiddelde waarden.

Voor de beoordeling op gemiddelde waarden zijn er twee opties: het zogenoemde aanvangsonderzoek bij opstarten van de productie of een nieuwe samenstelling (initial production) en het vervolgonderzoek bij doorlopende productie (continuous production).

Voor de beoordeling van de conformiteit van andere eigenschappen van betonspecie en beton zijn in NEN-EN 206 gedetailleerde criteria opgenomen (NEN-EN 206-2014 paragraaf 8.2.3).

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton + NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton (€)

  • NEN-EN 1992, Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies (€)

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op vrij. 24 jun. 2022