College van Deskundigen (CvD)

(Board of Experts)

Commissie waarin deskundigen vanuit verschillende belanghebbende partijen, waaronder bedrijven, certificerende instanties, brancheorganisaties, overheid etc. zitting hebben.

Nadere omschrijving

Er bestaan meerdere Colleges van Deskundigen, elk afgestemd op verschillende werkgebieden. Deze worden meestal ingesteld door de verschillende certificatie-instellingen

In de betonwereld onderscheiden we de volgende Colleges van Deskundigen:

 • betonmortel en mortels;
 • constructief beton;
 • ongewapende betonproducten;
 • toeslagmaterialen en vulstoffen;
 • grondstoffen en milieu;
 • recyclinggranulaten;
 • wapeningsmaterialen;
 • betonreparatie.

Taken van een College van Deskundigen

Het College van Deskundigen

 • bevordert de inhoudelijke kwaliteit en juistheid van brl’s;
 • verzekert de voortdurende kwaliteitsbewaking van certificatieschema’s;
 • ziet toe op de uitvoerende werkzaamheden van certificatie-instellingen binnen het kader van de BRL aan de hand van (jaarlijkse) rapportages;
 • beoordeelt de (jaarlijkse) rapportages van de certificatie-instelling waarin verslag wordt gedaan van de opgedane ervaringen, eventuele tekortkomingen dan wel ondervonden problemen met de uitvoering van controles en inspecties voor een BRL.
Geplaatst op ma. 11 mei. 2020Laatst aangepast op ma. 11 mei. 2020