Chlorideklasse

(Chloride content class)

In de Voorschriften Beton zijn chlorideklassen opgenomen waarin het chloridegehalte is begrensd, afhankelijk van het beoogd gebruik

Nadere omschrijving

Het chloridegehalte van beton is aan een maximum gebonden omdat bij te hoge percentages, chloride de wapening kan aantasten. Chloriden kunnen voorkomen in vrijwel alle grondstoffen voor beton: cement, vulstoffen, toeslagmaterialen, hulpstoffen en aanmaakwater.

Het gehalte aan chloriden in beton, weergegeven als het percentage chloorionen per massa cement, mag niet hoger zijn dan de waarden voor de gekozen klasse zoals vermeld in de tabel.

 

Beoogd gebruik van het beton Klasse voor chloridegehalte
 

Maximumgehalte aan Cl¯ t.o.v. de massa cement (in % m/m) a)

beton zonder wapening of ingesloten metalen, met uitzondering van corrosievaste hijsvoorzieningen Cl 1,0 1,0
Beton met wapening of ingestorte metalen en nagerekt staal Cl 0,40 0,40
Beton met voorgerekt staal Cl 0,20 0,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Indien type II vulstoffen worden gebruikt en in rekening worden gebracht als bindmiddel, geldt dat het chloridegehalte wordt uitgedrukt als het percentage chloride-ionen ten opzichte van de massa cement plus de massa vulstof die als bindmiddel in rekening wordt gebracht.

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op vrij. 24 jun. 2022