Cementslibwater

(Wash water)

Materie afkomstig van spoelwater van mengers en truckmixers, bestaande uit water, cement, fijne delen zand en eventueel hulpstoffen

Leidingwater/Bezonken/Opgelost
Leidingwater/Bezonken/Opgelost
hoeveelheid vaste stof in kilogram per liter
hoeveelheid vaste stof in kilogram per liter

Nadere omschrijving

Het spoelwater van onder meer betonmengers en truckmixers wordt gescheiden in de grovere delen (grof zand en grind) en zogenoemd cementslibwater. Dit laatste bestaat uit water, cement, fijne delen zand en eventueel toegepaste hulpstoffen.

Cementslibwater kan als (deel van het) aanmaakwater worden gebruikt, maar moet getoetst worden aan nen-en 1008, annex B. Er mag tot een maximum van 1,0% aan vaste stof van de massa aan toeslagmateriaal worden gedoseerd. Regelmatige controle op het vaste stofgehalte of bepaling van de volumieke massa is noodzakelijk.

Van cementslibwater kan eenvoudig worden vastgesteld hoeveel vaste stof het bevat door de volumieke massa ervan te bepalen. Uit bijgaande tabel kan op basis van de volumieke massa van het slibwater direct de hoeveelheid vaste stof in kilogram per liter worden afgelezen

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 1008, Aanmaakwater voor beton- en mortelspecie (€)

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 19 jan. 2021