CO2-Prestatieladder

Een methode voor het meten van duurzaamheid bij organisaties

Nadere omschrijving

De CO2-Prestatieladder wordt door overheidsinstanties en bedrijven gebruikt voor het in kaart brengen van de duurzaamheid van organisaties en het op basis daarvan gunnen van (vaak complexe) aanbestedingen. Uitgangspunt is dat duurzaamheidsinitiatieven beloond moeten worden.

De duurzame inspanningen van organisatie worden met deze ladder gehonoreerd door een fictieve korting op de inschrijfprijs. Dit wordt ook wel het gunningsvoordeel van de CO2-Prestatieladder genoemd.

Het beoordelen van de CO2-prestatie geschiedt aan de hand van vijf invalshoeken:

  • Zelfinzicht

  • Reductie-inspanning

  • Uitvoering

  • Transparantie

  • Samenwerking

Op basis van deze criteria vindt de totaalbeoordeling ten behoeve van de CO2-bewust certificering plaats. Hoe hoger de trede waarop het bedrijf gecertificeerd wordt, hoe hoger het gunningsvoordeel in het aanbestedingstraject.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op ma. 13 jul. 2020