Buigtreksterkte

(Flexural strength)

De spanning waarbij een materiaal bezwijkt onder buigtrekbelasting

Nadere omschrijving

Omdat de zuivere treksterkte van beton niet eenvoudig is te meten, wordt meestal de buigtreksterkte of de splijttreksterkte gemeten. Bovendien geeft voor sommige toepassingen de buigtreksterkte het beste beeld.

Voor betonnen straatstenen en tegels is bijvoorbeeld de buigtreksterkte van het beton bepalend. De wielbelasting op de stenen die in een zandbed zijn gelegd, roept buigtrekspanningen op in deze ongewapende betonproducten. De kwaliteitsbeoordeling van deze stenen gebeurt dan ook steekproefsgewijs op de buigtreksterkte.

De bepalingen van buigtreksterkte en splijttreksterke zijn vastgelegd in een norm.

De druksterkte van beton is vele malen groter dan de treksterkte. Bouwdelen van beton worden zo ontworpen dat het beton de drukkrachten opneemt. Waar trekkrachten optreden, wordt het beton gewapend of voorgespannen.

Voor gangbare betonsoorten ligt de zuivere treksterkte rond 10% van de druksterkte. Een voorbeeld: voor beton met een druksterkte van 30 N/mm² bedraagt de buigtreksterkte ongeveer 4,5 N/mm² en de splijttreksterkte 2,7 N/mm².

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 19 jan. 2021