Bouwbesluit

(Building decree)

Verzameling bouwtechnische voorschriften

Bouwbesluit en normen
Bouwbesluit en normen

Nadere omschrijving

Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, zoals woningen, kantoren en winkels in Nederland minimaal moeten voldoen. Verbouwingen vallen eveneens onder het Bouwbesluit. De eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Het Bouwbesluit valt onder de zogenoemde Woningwet. Het eerste Bouwbesluit is in 1992 in werking getreden en daarmee werden de technische bouwvoorschriften voor het hele land gelijk. Op 1 januari 2003 is een nieuw Bouwbesluit in werking getreden (Bouwbesluit 2003). De tekst en wijzigingen daarop worden via staatsbladen gepubliceerd. De laatste wijziging van het Bouwbesluit dateert van 2012.

Het Bouwbesluit beschrijft alleen prestatie-eisen en niet hoe en met welke materialen deze moeten worden gerealiseerd.

Het Bouwbesluit verwijst naar normen om de prestaties die worden vereist te kunnen meten. Voor het berekenen van een betonconstructie wordt bijvoorbeeld verwezen naar de Eurocodes.

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op vrij. 17 jan. 2020