Beliet (CSA-)cement

(Calcium sulfoaluminate cement)

Ook: calcium sulfoaluminaatcement

Cement met meer calciumsulfaat en aluminium dan normaal cement

Nadere omschrijving

Om de CO2-uitstoot bij de productie van cement te beperken, onderzoeken cementproducenten verschillende mogelijkheden. De meest voor de hand liggende optie is om het gehalte aan portlandklinker in cement te beperken. Feitelijk doen we dat in Nederland al op grote schaal met ons hoogovencement. Echter, het beperken van het klinkergehalte heeft praktische grenzen (duurzaamheid/sterkte),

Daarom wordt ook gekeken naar alternatieven voor portlandcementklinker of varianten daarop. Een relatief recente ontwikkeling is beliet (CSA-beliet) cement. De basisgrondstoffen voor dit cement komen voor een groot deel overeen met de grondstoffen voor normaal portlandcement. Het verschil zit in de verhoudingen waarin de grondstoffen worden toegepast: meer calciumsulfaat en aluminium dan gebruikelijk.

De inzet van minder kalksteen en de lagere oventemperatuur waarmee deze klinker wordt gemaakt, levert een besparing in de CO2-uitstoot op van ongeveer 30%  in vergelijking met cem I.   

belietcement heeft een snellere opstijving, snellere binding en hoge vroege sterkte. De krimp is lager dan bij normaal beton.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op vrij. 7 jun. 2019Laatst aangepast op ma. 28 jun. 2021