Zwaar beton

(Heavy concrete)

Beton met een volumieke massa groter dan 2600 kg/m³

Nadere omschrijving

NEN-EN 206 onderscheidt de volgende betonsoorten naar volumieke massa:

Normaal beton

beton met een ovendroge volumieke massa groter dan 2000 kg/m³, maar niet meer dan 2600 kg/m³

Lichtbeton

beton met een ovendroge volumieke massa van niet minder dan 800 kg/m³ en niet meer dan 2000 kg/m³.

Het wordt vervaardigd door het gebruik van licht toeslagmateriaal als vervanging van een deel of van al het toeslagmateriaal

Zwaar beton

beton met een ovendroge volumieke massa die groter is dan 2600 kg/m³

Om de gewenste hoge volumieke massa in zwaar beton te bereiken wordt zwaar toeslagmateriaal gebruikt. Doorgaans zijn dit 'droog gewonnen' groevematerialen zoals basalt, bariet en magnetiet. Ook ijzererts en sommige slakken kunnen als zwaar toeslagmateriaal worden gebruikt. Stalen ponsdoppen sluiten de rij, met hun hoge soortelijke massa.

benaming

volumieke massa (kg/m³)

basalt

2900 - 3050

bariet

4000 - 4300

magnetiet

4400 - 5100

ijzererts

3300 - 3400

staalslakken

2800 - 3400

loodslakken

3300 - 3700

 

 

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op do. 25 jun. 2020