Zelfverdichtend beton

(Self-compacting concrete)

Beton waarbij de betonspecie zeer vloeibaar is en zich door de eigen soortelijke massa zelf verdicht onder invloed van de zwaartekracht

Stort van zelfverdichtend beton
Stort van zelfverdichtend beton
Meting van de vlakheid
Meting van de vlakheid

Nadere omschrijving

Zelfverdichtend beton (zvb) is extreem vloeibaar en heeft een grote stabiliteit. De betonspecie vult de bekisting volledig en passeert en omhult alle in de bekisting aanwezige wapening zonder aanvullende verdichting.

Met zelfverdichtend beton kunnen de arbeidsomstandigheden in betonfabrieken en op de bouwplaats aanmerkelijk worden verbeterd. De verwerking van de specie vergt nauwelijks inspanningen en de overlast door de trilling en herrie van verdichtingsapparatuur is verdwenen.

Voor zelfverdichtend beton zijn in de betonvoorschriften nen-en 206 en nen 8005 specifieke eigenschappen benoemd en zijn speciale beproevingsmethoden voorgeschreven. Zo worden in NEN 8005 voor de aanvullende eigenschappen de volgende klassen (volgens NEN-EN 206) aanbevolen: ?

Deze beproevingsmethoden zijn erop gericht om naast de vloeibaarheid juist ook de stabiliteit van de specie te beoordelen. Bij zeer vloeibare species is immers de kans op ontmenging bijzonder groot.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op ma. 13 jul. 2020