Warme gietbouw

In het werk vervaardigen van betoncasco's voor de woning- en utiliteitsbouw, waarbij warmte wordt toegevoegd om de sterkteontwikkeling te versnellen

Van veel woningen worden de betonnen casco's in het werk gestort
Van veel woningen worden de betonnen casco's in het werk gestort
Bij  warme gietbouw wordt de sterkteontwikkeling versneld door warmte toe te voegen.
Bij warme gietbouw wordt de sterkteontwikkeling versneld door warmte toe te voegen.

Nadere omschrijving

Van veel woningen en kantoren worden de betonnen casco's in het werk gestort. Een van de voordelen is de snelle cyclus van stellen, storten en ontkisten. Deze cyclus heeft in veel gevallen plaats binnen een etmaal. Een voldoende snelle sterkteopbouw van het beton is hierbij een voorwaarde om op tijd te kunnen ontkisten.

De ontkistingssterkte wordt door de constructeur bepaald en op tekening aangegeven. Heeft de constructeur niets aangegeven, dan geldt de waarde uit nen-en 13670.

Een (voldoende) snelle sterkteontwikkeling kan worden bereikt door de keuze van de betonsamenstelling dan wel het toevoegen van warmte aan de (verhardende) betonspecie.

Bij de warme gietbouw wordt de sterkteontwikkeling versneld door op de bouwplaats warmte toe te voegen. Met name de tunnelgietbouw biedt de mogelijkheid om de ruimte onder de stalen tunnelbekisting af te sluiten en deze te verwarmen. Meestal worden gasbranders gebruikt.

Zie ook koude gietbouw

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • Website Betonhuis Betonmortel, Warme en koude gietbouw

  • NEN-EN 206, Beton + NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton (€)

  • NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton (€)

  • NEN 5905, Nederlandse invulling van NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton (€)

  • NEN-EN 1992, Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies (€)

  • NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies + NEN 8670 Ontw. nl, Aanvullende voorschriften bij NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies (€)

  • NEN 5970, Bepaling van de druksterkteontwikkeling van jong beton op basis van de gewogen rijpheid (€)

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op ma. 13 jul. 2020