Volumieke massa

(Density)

De massa per volume van een materiaal

Nadere omschrijving

beton wordt naar volumieke massa onderscheiden in de volgende drie klassen:

Bij het samenstellen van beton dient rekening te worden gehouden met de verschillende volumieke massa's van de grondstoffen.

Een bijzondere rol speelt hierbij het toeslagmateriaal. Bij het bepalen van de volumieke massa van toeslagmateriaal wordt onderscheid

gemaakt naar de verschillende vochtcondities.

We onderscheiden:

Symbool

Toelichting

ρ a

volumieke massa van het materiaal zonder inwendige poriën of met een zeer laag percentage poriën (a = 'apparent')

ρ rd

volumieke massa van het materiaal met een niet te verwaarlozen percentage inwendige poriën (rd ='relative density')

ρ b

volumieke massa van los gestort materiaal (b = 'bulk')

ρ ssd

volumieke massa van verzadigd, oppervlakte-droog materiaal (ssd = 'satured, surface dry')

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton

  • NEN 5905, Nederlandse aanvulling op NEN-EN 12620

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op woe. 21 nov. 2018