Vloeistofdichtheid (van betonconstructies)

(Permability of concrete (for fluids))

Een betonconstructie wordt als vloeistofdicht beschouwd wanneer - gedurende de levensduur van de constructie - het indringingsfront van een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van de constructie niet bereikt

Nadere omschrijving

Het begrip vloeistofdicht wordt in de praktijk vaak gebruikt bij horizontale constructies (vloeren), maar is uiteraard ook van toepassing op verticale constructies, zoals wanden bij kelders en zwembaden.

Voor het materiaal beton is regelgeving ontwikkeld wanneer dit beton wordt toegepast in constructies die vloeistofdicht moeten zijn. Let wel, we spreken hier over een constructie die vloeistofdicht moet zijn en niet over vloeistofdicht beton. Dat is een belangrijk verschil.

Binnen de regelgeving wordt gesteld dat een constructie als vloeistofdicht mag worden beschouwd zolang de verontreinigende vloeistof gedurende de levensduur van de constructie de niet door die vloeistof belaste zijde van de constructie niet bereikt. Oftewel, de vloeistof mag wel de constructie indringen, maar mag er aan de ander kant niet als vloeistof uitkomen.

De mate waarin een vloeistof in het beton dringt is niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van het beton, maar ook van de vloeistofeigenschappen.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op do. 31 jan. 2019