Valse binding

(False setting)

Snelle opstijving van beton , veroorzaakt door een reactie van halfhydraat (CaSO4.½H2O) uit het cement met water waardoor gipskristallen worden gevormd

Nadere omschrijving

Bij valse binding treedt een snelle vermindering op van de verwerkbaarheid van betonspecie. De specie kan door krachtig doormengen weer verwerkbaar worden gemaakt.

Om snelbinding door C3A te voorkomen, wordt tijdens het malen van de portlandklinker calciumsulfaat toegevoegd. Indien echter een overmaat aan goed oplosbaar sulfaat aanwezig is, kan dit uitkristalliseren tot grote gipsnaalden. Doordat deze naalden als een soort mikado in de weg zitten, zal als gevolg hiervan de verwerkbaarheid van het mengsel snel teruglopen.

Deze vorm van snel opstijven staat bekend onder de naam 'valse binding'. Goed mengen breekt de grote gipsnaalden, waardoor de verwerkbaarheid weer grotendeels herstelt.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op woe. 5 dec. 2018