Temperatuurgradiënt

(Temperature gradient)

De temperatuurgradiënt beschrijft in welke richting en hoe sterk de temperatuur op één bepaalde plek het snelst verandert. Deze gradiënt wordt uitgedrukt in Kelvin per meter

Meting temperatuurgradiënt
Meting temperatuurgradiënt

Nadere omschrijving

Door het vrijkomen van hydratatiewarmte tijdens de verharding neemt de betontemperatuur toe. Naast de grootte van de temperatuurstijging is ook het temperatuurverschil tussen kern en oppervlak van de betonconstructie van belang. Om te voorkomen dat de constructie ongelijkmatig afkoelt waardoor te grote temperatuurspanningen ontstaan, kan het nodig zijn maatregelen te treffen om de temperatuurverschillen in de constructie te beperken. Als vuistregel wordt aangehouden dat het temperatuurverschil tussen kern en oppervlak niet meer dan 15 à 20 °C mag bedragen. Eigenlijk zou hier ook de dikte, waarover dit temperatuurverschil mag optreden, in betrokken moeten worden.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 1991, Eurocode 1, Belastingen op constructies

  • NEN-EN 1992, Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018