Structuur betonoppervlak (wegenbouw)

(texture concrete surface)

 De waarneembare oppervlaktestructuur/ruwheid van het oppervlak

Afwerken met een bezemstreek
Afwerken met een bezemstreek
Uitborstelen van een betonverharding
Uitborstelen van een betonverharding

Nadere omschrijving

In de wegenbouw zijn stroefheid en geluidsemissie belangrijke eigenschappen van het betonoppervlak. Om een stroef oppervlak te verkrijgen, kan het verse betonoppervlak met een dwarse bezemstreek worden afgewerkt. Deze afwerking wordt vaak toegepast bij betonnen fietspaden.

Een andere mogelijkheid is het betonoppervlak uit te borstelen. Hiermee is het mogelijk de geluidsbelasting door motorvoertuigen aanzienlijk te verminderen. Bij deze techniek wordt op de afgewerkte, verse betonspecie een bindingsvertrager aangebracht. Vervolgens wordt het oppervlak afgedekt met plastic folie om uitdroging tegen te gaan. Na 12 tot 24 uur kan worden gestart met uitborstelen. Hierbij worden met behulp van mechanische borstels, en onder toevoeging van wat water, de fijne delen ('zandcementmortel') uit het oppervlak verwijderd.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 28 jun. 2021Laatst aangepast op ma. 28 jun. 2021