Specifiek oppervlak

(Specific surface)

Het totaal oppervlak van een materiaal per eenheid massa of volume uitgedrukt in m²/kg

Fijnheid van materiaal wordt uitgedrukt in specifiek oppervlak
Fijnheid van materiaal wordt uitgedrukt in specifiek oppervlak

Nadere omschrijving

De fijnheid van een materiaal kan worden uitgedrukt in het specifiek oppervlak. Daarbij zijn twee mogelijkheden:

In de betontechnologie is het gebruikelijk om de verhouding van de totale oppervlakte tot de massa van het materiaal (in m²/kg) te vermelden. Het specifiek oppervlak is bij cement en vulstoffen met bindmiddelbijdrage belangrijk in relatie tot het reactieoppervlak. Een fijner materiaal, dus met een hoger specifiek oppervlak, reageert sneller.

Omdat het vaak lastig, zo niet onmogelijk is het specifiek oppervlak werkelijk op te meten, wordt vaak een afgeleide meetmethode gebruikt. Zo wordt bij cement om de korrelfijnheid aan te geven de Blaine-waarde bepaald. Het principe is gebaseerd op de luchtdoorlatendheid van cement.

Grote kubus:

elk vlak 64 cm² x 6 vlakken = 384 cm² oppervlak

Kleine kubus

elk vlak 4 cm² x 6 vlakken x 64 kubussen = 1.536 cm² oppervlak

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018