Silica fume

(Silica fume)

Zeer fijne stof, voornamelijk bestaand uit amorf siliciumoxide, gebruikt als vulstof in beton of als hoofd- of nevenbestanddeel in cement

Nadere omschrijving

Silica fume ontstaat bij de vervaardiging van zogenaamde ferro-siliciumverbindingen en de bereiding van het element silicium. Silica fume, bestemd voor toepassing in cement en beton, bestaat in de regel voor meer dan 90% uit amorf siliciumdioxide (SiO2).

Een van de kenmerkende eigenschappen is de extreem hoge fijnheid (specifiek oppervlak in m2 per kg bedraagt circa 20.000).

De combinatie van het grote specifieke oppervlak en het hoge gehalte aan amorf SiO2 verklaart de duidelijke puzzolane eigenschappen van silica fume.

Silica fume wordt onder meer verwerkt in zeerhogesterktebeton en in beton waaraan zeer hoge eisen worden gesteld wat betreft de dichtheid en de slijtvastheid en in speciale cementen, bestemd voor hogesterktebeton en mortels.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op do. 24 jan. 2019