Schade aan gewapend beton

(Damage to reinforced concrete)

Aantasting van de constructieve of esthetische functionaliteit als gevolg van uitwendige dan wel inwendige oorzaken

Schade aan gewapend beton
Schade aan gewapend beton

Nadere omschrijving

Schade aan beton kan ontstaan door diverse oorzaken. We onderscheiden daarbij

 • onvolkomenheden door uitvoeringsfouten;

 • aantasting van beton door uitwendige oorzaken;

 • aantasting van beton door inwendige oorzaken;

 • corroderen van de wapening;

 • scheurvorming in gewapend beton door vervorming en/of (over-)belasting.

Schademechanismen beton

Over de volgende schademechanismen is in dit BetonLexicon informatie te vinden:

 • wapeningscorrosie door carbonatatie;

 • wapeningscorrosie door chloriden;

 • inwerking door vorst en dooizouten; zie vorst-dooizoutbestandheid;

 • chemische aantasting van beton;

 • chemische aggresiviteit;
 • alkali-silicareactie (asr);

 • sulfaataantasting;

 • zuuraantasting.

In dit BetonLexicon zijn enkele vormen van schade of onvolkomenheden behandeld onder de volgende trefwoorden:

 • scheurvorming;

 • grindnest;

 • craquelé;

 • betonrot.

betonreparatie

Onder repareren van beton verstaan we het herstellen van beschadigingen of onvolkomenheden van beton. Zie hiervoor: repareren van beton, repareren van beton (handmatig), repareren van beton (injecteren) en spuitbeton.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op do. 24 jan. 2019