Samengestelde betonconstructies

(Composite concrete constructions)

Betonconstructies, opgebouwd uit verschillende samenwerkende delen

Samengestelde betonconstructie
Samengestelde betonconstructie

Nadere omschrijving

De opbouw van samengestelde constructies verloopt fasegewijs. Vaak is het een combinatie van geprefabriceerd en ter plaatse gestort beton.

Voorbeeld

Een voorbeeld: een brugdek wordt opgebouwd uit voorgespannen betonbalken die op een bepaalde onderlinge afstand worden geplaatst. Ze zijn aan de bovenzijde voorzien van ingestorte beugels. Tussen de balken wordt een (verloren bekistingg aangebracht, vervolgens wordt wapening aangebracht en het brugdek gestort. Nadat het beton is verhard, worden alle belastingen door de 'samenwerkende constructie' opgenomen.

Één geheel

Er zijn talrijke voorbeelden van samengestelde constructies waarbij na het storten van verbindingen, stroken, dekken, of combinaties daarvan, de samenwerkende constructie als één geheel de belastingen opneemt. Vóór die tijd én tijdens het storten (in de bouwfase) zijn de belasting en het constructief gedrag (tijdelijk) anders.

Inwendige spanningen

Inherent aan dit soort samengestelde constructies is dat het geprefabriceerde deel al enkele weken of zelfs maanden oud is wanneer de dekken of verbindingen worden gestort. Er kunnen inwendige spanningen ontstaan door opgelegde vervormingen, door krimp. kruip en/of temperatuurspanningen.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 1992, Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018