Repareren van beton

(Repairing concrete)

Herstellen van beschadigingen of onvolkomenheden aan betonconstructies

Betonschade die constructieve gevolgen heeft, moet worden uitgevoerd.
Betonschade die constructieve gevolgen heeft, moet worden uitgevoerd.
Een esthetische reparatie heeft geen invloed op de duurzaamheid.
Een esthetische reparatie heeft geen invloed op de duurzaamheid.

Nadere omschrijving

Bij het herstel van schade aan betonconstructies wordt onderscheid gemaakt esthetische, technische en constructieve betonreparaties. Dit is van belang voor opdrachtgevers, adviseurs en het uitvoerend bedrijf.

Esthetisch

Een esthetische reparatie betreft oppervlakkige betonschade, waarbij de schade geen effect heeft op de duurzaamheid, het technische of het constructieve functioneren van het te repareren onderdeel en waarbij op de reparatieplek geen betonstaal aanwezig is.

Technisch

Een technische betonreparatie betreft de reparatie van betonschade met het primaire doel de duurzaamheid van het onderdeel te herstellen en vergaande corrosie te voorkomen van eventueel aanwezig betonstaal in de reparatieplek.

Constructief

Bij een constructieve betonreparatie gaat het om betonschade die constructieve gevolgen heeft, met het primaire doel het draagvermogen of de constructieve functie van het te repareren onderdeel te herstellen of te vergroten.

Dit onderscheid in de aanpak van betonschades is uitgewerkt in CUR-Aanbeveling 118, waarbij vooral het opnemen van constructieve reparaties de nodige wijzigingen tot gevolg heeft. Meer dan voorheen wordt gekeken naar risico's, uitgedrukt in gevolgklassen in analogie met de Eurocodes. Op basis van gevolgklassen wordt een relatie gelegd met bijvoorbeeld de noodzakelijke keuring en controle en de kwalificatie van het uitvoerend bedrijf.

Methodieken

Bij betonreparatie zijn meerdere methodieken mogelijk. Men onderscheidt:

  • repareren van beton, handmatig

  • repareren van beton, injecteren

  • spuitbeton

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op ma. 17 aug. 2020