Poederkoolvliegas

(Fly ash (derived from burning of pulversied coal))

Reststof die wordt opgevangen uit de rookgassen van met poederkool gestookte elektriciteitscentrales

poederkoolvliegas komt vrij in kolengestookte elektriciteitscentrale
poederkoolvliegas komt vrij in kolengestookte elektriciteitscentrale

Nadere omschrijving

Poederkoolvliegas is een fijn poeder dat hoofdzakelijk bestaat uit bolvormige glasachtige deeltjes met een amorfe structuur. Deze deeltjes ontstaan bij de verbranding van poederkool in elektriciteitscentrales.

Poederkoolvliegas wordt zowel gebruikt bij de productie van cement (portlandvliegascement) als rechtstreeks in beton. Poederkoolvliegas heeft puzzolane eigenschappen.

Volgens art. 5.2.5.2 van NEN-EN 206 mag aan een gedeelte van de in beton verwerkte poederkoolvliegas een bindmiddelfunctie worden toegekend.

Het bindingsgedrag van poederkoolvliegas wordt echter in hoge mate bepaald door de eigenschappen van het cement waarmee dit puzzolane materiaal gecombineerd wordt.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op do. 24 jan. 2019