Niet-constructief element

(Non-structural element)

Elementen of producten die geen bijdrage leveren aan de sterkte, stijfheid en stabiliteit van een bouwwerk.

Rioolbuizen behoren tot de niet-constructieve betonproducten
Rioolbuizen behoren tot de niet-constructieve betonproducten

Nadere omschrijving

Tot niet-constructieve elementen, bouwdelen of betonproducten worden betondelen gerekend die, behoudens eventuele transport- en hulpwapening, geen constructieve wapening bevatten. Ze zijn bedoeld voor toepassing in bouwwerken die niet onder het Bouwbesluit vallen en waarvoor in het algemeen geen berekeningen zijn vereist.

BRL 2368 Niet-constructieve betonproducten

Deze beoordelingsrichtlijn is van toepassing op vooraf vervaardigde niet-constructieve betonproducten, met uitzondering van betonproducten waarvoor specifieke productnormen of andere certificeringsregelingen van toepassing zijn.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 1992, Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies

  • NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • BRL 2368, Niet-constructieve betonproducten

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018