Natte verbinding

(Wet cast connections)

Een verbinding tussen twee betononderdelen die door het aanbrengen van wapening of andere constructieve voorzieningen en het storten van beton op de bouwplaats wordt gemaakt

Natte verbinding
Natte verbinding
Detailtekening natte knoop
Detailtekening natte knoop
Detailtekening natte knoop
Detailtekening natte knoop

Nadere omschrijving

Hoewel een natte verbinding (of natte knoop) arbeidsintensiever is dan een droge verbinding (of droge knoop), heeft deze als voordeel dat ze vele male sterker is omdat het na verharden één geheel vormt met de prefab elementen.

Afhankelijk van de gestelde eisen en de vorm en grootte van de voegen worden natte voegen uitgevoerd in beton of mortel. Steeds vaker wordt daarbij gebruik gemaakt van fabrieksmatig vervaardigde, droog voorgemengde, krimparme mortel.

De specificatie van de mortel moet tenminste het morteltype, de sterkteklasse en de milieuklasse omvatten.

De morteltypen worden onderscheiden in gietmortel, troffelmortel en ondersabelingsmortel.

De sterkteklasse wordt uitgedrukt in een k-waarde. Dit is de karakteristieke mortelsterkte, bepaald op prisma's van 40x40x160 mm na 7 dagen verharden onder geconditioneerde omstandigheden.

De milieuklasse wordt uitgedrukt overeenkomstig nen 8005. Door de lage water-cementfactoren (< 0,45) voldoen fabrieksmatig vervaardigde krimparme mortels vrijwel altijd aan de vereiste milieuklasse(n).

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton

  • NEN 5905, Nederlandse invulling van NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton

  • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies

  • NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies

  • NEN 8670 Ontw. nl, Aanvullende voorschriften bij NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies

  • CUR-Aanbeveling 24, Krimparme cementgebonden mortels

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op vrij. 30 nov. 2018