Massieve plaatvloer gestort

(Solid slab floor, poured in situ)

In het werk gestorte vloer; elastisch ondersteund of vrijdragend in één of twee richtingen

Nadere omschrijving

Vloeren kunnen in hun volle dikte in het werk worden gestort. Dat kan met behulp van een vloerbekistingssysteem, bijvoorbeeld een tafelbekisting.

De tafelbekisting is al voorzien van een onderstempeling. Dit type kan als geheel worden ontkist, verplaatst en gesteld. Bij complexere vormen wordt nog vaak de traditionele vloerbekisting gebruikt. Deze bestaat uit een onderstempeling, al of niet met valkop, systeemdragers en plaatmateriaal.

Met massieve vloeren is het mogelijk een hoge geluidsisolatie te realiseren voor bijvoorbeeld woningscheidende vloeren. De dikte varieert van circa 150 – 300 mm. In de vloer kunnen fabrieksmatig sparingen en elektradozen worden aangebracht.

Bij vloeren met voorgespannen staal (voorspankabels zonder aanhechting) zijn grote overspanningen mogelijk.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op woe. 23 jan. 2019