Maatwerk in beton

(Tailor made concrete)

Per vracht of charge kunnen de eigenschappen van beton worden afgestemd op de specifieke eisen voor een bepaalde klant of toepassing

Beton op maat
Beton op maat

Nadere omschrijving

Naast de minimaal bij de levering van betonmortel te specificeren eisen kunnen aanvullende eisen worden gesteld. Elke charge (vracht) wordt apart vervaardigd voor een bepaalde klant of toepassing en dit houdt in dat beton 'op maat' kan worden geproduceerd. Veel producenten hebben daarom naast het reguliere leveringsprogramma op basis van verschillende sterkteklasse en milieuklasse(n), een uitgebreid pakket speciale producten. die aan betonspecie kunnen worden toegevoegd.

Voorbeelden van 'maatwerk' zijn:

  • een langere verwerkingstijd door een vertraagde binding ;

  • snellere sterkteontwikkeling om sneller te kunnen ontkisten of om door te kunnen werken in koude jaargetijden;

  • betonspecie met een beperkte warmteontwikkeling ;

  • een beheerst opstijfgedrag om binnen een afgesproken periode het afwerken van het beton (bijvoorbeeld mechanisch spanen van vloeren – het vlinderen ) zo nauwkeurig mogelijk te kunnen plannen.

Het is raadzaam om bij aanvullende eisen vooraf met de leverancier te overleggen. Bijvoorbeeld om na te gaan of bepaalde grondstoffen beschikbaar zijn, of om te voorkomen dat eigenlijk niet-verenigbare eisen worden gesteld, zoals een lage temperatuurontwikkeling én een extreem snelle sterkte-ontwikkeling.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 29 okt. 2019