Licht toeslagmateriaal

(Light weight aggregate)

lichtgewicht natuurlijke en kunstmatig vervaardigde materialen voor de vervaardiging van lichtbeton

lichte toeslagmaterialen
lichte toeslagmaterialen

Nadere omschrijving

In lichtbeton wordt de lage(re) volumieke massa doorgaans verkregen door het toepassen van lichte toeslagmaterialen.

Er wordt onderscheid gemaakt in natuurlijke en kunstmatig vervaardigde lichte toeslagmaterialen. In de natuur komen lichte toeslagmaterialen voor, bijvoorbeeld van vulkanische oorsprong. Dit zijn meestal poreuze korrels met een zodanig lage volumieke massa, dat het ermee vervaardigde beton in de klasse lichtbeton valt (volumieke massa van het beton lager dan 2000 kg/m³).

Voorbeelden zijn bims en lava. De toepassing ervan is beperkt.

Meer toegepast worden de kunstmatig vervaardigde lichte toeslagmaterialen. Vooral toeslagmateriaal uit geëxpandeerde klei wordt veel gebruikt. Daarnaast zien we geëxpandeerd natuurlijk gesteente en gesinterde vliegas.

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op vrij. 30 nov. 2018