Levering van betonmortel

(Delivery of concrete)

Aflevering van (gecertificeerde) betonmortel op de plaats van toepassing en voorzien van een afleverbon waarop de specificaties, overeenkomstig NEN-EN 206, staan vermeld

Levering betonmortel
Levering betonmortel

Nadere omschrijving

Voordat we daadwerkelijk betonmortel bestellen, moeten alle gewenste eigenschappen bekend zijn. Dat betreft zowel de eisen aan het verharde product als de eisen aan de betonspecie.

Voor de levering kan worden gekozen tussen:

  • betonspecie samengesteld op prestatie-eisen en

  • betonspecie gemaakt op samenstelling.

Het specificeren van beton op samenstelling is moeilijk, zo niet onmogelijk zonder gedetailleerd inzicht in de eigenschappen van de gebruikte grondstoffen en ervaring met het ontwerpen van betonsamenstellingen.

Alle leden van Betonhuis Betonmortel zijn gecertificeerd.

Prestatie-eisen

De specificatie van beton op prestatie-eisen dient (naast de vermelding dat het beton moet voldoen aan NEN-EN 206-1 in combinatie met NEN 8005), ten minste de volgende eisen te bevatten:

  • sterkteklasse;

  • milieuklasse(n);

  • consistentieklasse;

  • maximale nominale grootste korrelafmeting;

  • chlorideklasse;

  • bij lichtbeton of zwaar beton: de klasse van de volumieke massa of de richtwaarde daarvoor.

Aanvullende eisen

Naast de beschreven eisen kunnen aanvullende eisen worden gesteld. Dat is een van de grote voordelen van beton. Elke charge (vracht) wordt apart vervaardigd voor een bepaalde klant of toepassing. Dit betekent dat beton 'op maat' (Maatwerk in beton) kan worden geproduceerd. Veel producenten hebben daarom naast het reguliere leveringsprogramma op basis van verschillende sterkteklassen en milieuklassen, een uitgebreid pakket speciale producten.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 28 jul. 2020