Jong beton

(Young concrete)

In de periode tot maximaal enkele dagen ná het verwerken van betonspecie spreken we van 'jong beton'

Nadere omschrijving

Jong beton is kwetsbaar. Door verdamping van aanmaakwater, zetting van de betonspecie en krimp ten gevolge van temperatuurdaling, kan jong beton scheuren. Immers, jong beton kan nauwelijks vervormen zonder te scheuren omdat het nog nauwelijks sterkte heeft.

Met koelen of verwarmen kan de verharding zodanig worden beheerst dat grote temperatuurgradiënten in een constructie worden voorkomen. Vaak zijn dit kostbare maatregelen die alleen bij grote projecten worden toegepast. We moeten ons realiseren dat ook in normale constructies, zoals wanden op vloeren of verhardingen, scheurvorming kan optreden. Vooral tijdens de eerste uren na het verwerken is extra aandacht nodig.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op do. 6 dec. 2018