Inerte vulstof

((Chemically) inert filler)

Toevoeging aan beton ter aanvulling van de hoeveelheid fijn materiaal, maar zonder bindmiddelfunctie (in NEN-EN 206 aangeduid als 'type I vulstof')

Kwartsmeel
Kwartsmeel

Nadere omschrijving

Vulstoffen zijn meestal fijner dan 63 µm en worden aan betonspecie toegevoegd ter aanvulling van de hoeveelheid fijn materiaal of vanwege hun bijdrage aan de sterkteontwikkeling. Vulstoffen geven aan betonspecies meer samenhang en stabiliteit. Bovendien verbetert de structuur en de dichtheid van het beton.

Indeling

Vulstoffen worden onderscheiden in inerte (minerale) dan wel puzzolane of (latent) hydraulische stoffen.

In de betonnorm NEN-EN 206 worden de vulstoffen in twee groepen ingedeeld:

  • inerte vulstoffen (type I);

  • vulstoffen met een bindmiddelfunctie (type II).

Inerte vulstoffen kunnen worden beschouwd als zeer fijn toeslagmateriaal. Ze moeten voldoen aan NEN-EN 12620 'Toeslagmaterialen voor beton'. Aan deze vulstoffen wordt géén bindmiddelbijdrage toegekend. Voorbeelden van inerte vulstoffen zijn kalksteenmeel en kwartsmeel (SiO2-meel).

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op do. 6 dec. 2018