Holle ruimte

(hollow space)

Overblijvend volume aan ruimten tussen korrels materiaal, nadat deze zijn gestapeld

Nadere omschrijving

Het percentage holle ruimte van zand en grind hangt af van de korrelopbouw en de korrelvorm. Globaal bedraagt het percentage holle ruimte van toeslagmateriaal circa 40%.

Uit de volumieke massa van toeslagmateriaal (ra) en de volumieke massa los gestort (rb) kan het percentage holle ruimte worden berekend.

De volumieke massa rb bedraagt voor droog materiaal ongeveer:

  • fijn zand1500 kg/m³
  • grof zand 1600 kg/m³
  • grind 1700 kg/m³

Als volumieke massa (ra) specifiek van zand en grind nemen we de waarde: ra = 2650 kg/m³ (dit is de volumieke massa, inclusief het vocht dat zich in de korrels bevindt).

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op woe. 23 jan. 2019