Grootste korrelafmeting D

De grootste zeefmaat van de grofste korrelgroep van toeslagmateriaal voor beton

Nadere omschrijving

In nen-en 12620, Toeslagmaterialen voor beton en nen 5905 (de Nederlandse aanvulling op NEN-EN 12620) zijn de eigenschappen voor toeslagmaterialen voor beton gespecificeerd. Deze eisen hebben onder meer betrekking op de korrelopbouw. De korrelgroep wordt beschreven in termen van de ondermaat (d) en de bovenmaat (D).

De keuze van de grootste korrelafmeting van het toeslagmateriaal is van belang in relatie tot de dichtheid van de wapening. Voor constructies met dichte wapening kan de constructeur via de projectspecificatie al aanwijzingen geven over de toelaatbare grootste korrelafmeting.

Bij het vaststellen van de grootste korrelafmeting kunnen de volgende richtlijnen worden aangehouden. Daarbij mag de grootste korrelafmeting van het toeslagmateriaal niet groter zijn dan:

 • de gehele vrije ruimte tussen evenwijdige spankanalen of VZA-kabels;

 • de gehele vrije ruimte tussen evenwijdige (groepen) spanelementen buiten het verankeringsgebied;

 • 3/2 van de vrije ruimte tussen evenwijdige (groepen) spanelementen binnen het verankeringsgebied;

 • 1/5 van de afstand tussen de bekistingswanden;

 • 2/5 van de vloer- of druklaagdikte voor in het werk gestorte vloeren;

 • 3/4 van de kleinste afstand tussen wapeningsstaven (ter plaatse van de overlappingen mag dat 2/3 zijn);

 • 1/4 van de vrije ruimte tussen de langsstaven in in de grond gevormde palen.

Om hoge kosten en of leveringsproblemen te voorkomen, kan de keuze het best worden afgestemd op in de praktijk gebruikelijk gehanteerde korrelgroepen. In de (Nederlandse) praktijk zijn meestal de volgende korrelgroepen beschikbaar:

 • 4/8 mm
 • 4/16 mm
 • 4/32 mm

 

Normen/aanbevelingen/literatuur

 • Betoniek 16/21, Op de korrel (€)

 • NEN-EN 206, Beton + NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton (€)

 • NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies en NEN 8670 Ontw. nl, Aanvullende voorschriften bij NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies (€)

 • NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton + NEN 5905, Nederlandse invulling van NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton (€)

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 28 jul. 2020