Groene sterkte

(Green strength)

Met 'groene sterkte' wordt bedoeld dat betonspecie een zodanige samenhang heeft dat het gemaakte product direct na verdichten zonder mal kan blijven staan of kan worden getransporteerd

Zandkastelen bouwen is bouwen op groene sterkte. Met droog zand kun je niet bouwen en met te veel water valt het zand weer uit elkaar
Zandkastelen bouwen is bouwen op groene sterkte. Met droog zand kun je niet bouwen en met te veel water valt het zand weer uit elkaar

Nadere omschrijving

Groene sterkte ontstaat als gevolg van de aantrekkingskracht tussen watermoleculen onderling (cohesie) en tussen watermoleculen en een vast oppervlak (adhesie).

De chemische verharding van cement speelt hierbij nog geen rol. Dezelfde samenhang of groene sterkte zou worden verkregen indien het cement wordt vervangen door een fijne inerte stof met dezelfde korrelopbouw.

Naast de aantrekkingskracht van de watermoleculen zijn de korrelopbouw en korrelvorm van belang. Een mengsel van deeltjes van verschillende grootte zal bij de juiste korrelverdeling vanzelfsprekend méér samenhang vertonen dan een éénkorrelig mengsel.

Groene sterkte van betonspecie wordt bereikt door:

  • een optimale korrelverdeling van het toeslagmateriaal;

  • juist voldoende fijne delen in het mengsel betonspecie. Soms wordt dit bereikt door naast cement een vulstof zoals vliegas of steenmeel te doseren;

  • een juiste hoeveelheid water (niet te weinig - en zeker niet te veel!);

  • een volledige verdichting.

De samenhang die dit mechanisme aan betonspecie geeft, wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de productie van betontegels, betonklinkers, tegels en rioolbuizen. Een ander voorbeeld betreft het maken van betonwegen met behulp van een slipformpaver.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op zo. 2 dec. 2018