Green Deal (Beton)

Een afspraak van de Rijksoverheid met het bedrijfsleven of brancheorganisaties om duurzame initiatieven voor bijvoorbeeld energiebesparing of duurzamer omgaan met grondstoffen te stimuleren

Green Deal Beton
Green Deal Beton

Nadere omschrijving

Omdat de overheid in staat is belemmeringen rond allerlei projecten weg te nemen kunnen afspraken tussen de Rijksoverheid en het bedrijfsleven of brancheorganisaties duurzame initiatieven voor bijvoorbeeld energiebesparing of duurzamer omgaan met grondstoffen stimuleren. Zo kent de betonwereld bijvoorbeeld de 'Green Deal Beton'. In stappen worden binnen deze Green Deal de ambities uitgewerkt. Begonnen is met tien afspraken die op korte termijn haalbaar zijn op basis van bestaande technologie. Het uiteindelijke doel van deze Green Deal: een 100% duurzame betonketen in 2050.

Zo krijgt de betonwereld indirect ook te maken met een Green Deal die vanuit een heel ander toepassingsgebied is afgesloten: de Green Deal 'Verduurzaming nuttige toepassing AEC-bodemas'. Deze Deal moet leiden tot het toepassen van steeds meer bodemas buiten de IBC-categorie en uiteindelijk (in 2020) tot het geheel vervallen van deze categorie in het besluit bodemkwaliteit. Bovendien dient het percentage teruggewonnen non-ferrometalen uit de fractie > 6mm dan te zijn verhoogd naar 75% (m/m ten opzichte van het oorspronkelijk gehalte). Op deze manier wordt indirect ook de toepassing van AEC-granulaten ter vervanging van primaire grondstoffen in beton gestimuleerd.

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018