Gewogen rijpheid (Rg)

(Weighed maturity of concrete)

De (gewogen) rijpheid van beton is het product van de verhardingstijd en de verhardingstemperatuur

Rijpheidscomputer
Rijpheidscomputer

Nadere omschrijving

Op basis van de verhardingstijd en de verhardingstemperatuur kan voor een gegeven betonsamenstelling vrij nauwkeurig de sterkteontwikkeling worden vastgesteld.

De methode van de gewogen rijpheid is in de praktijk een betrouwbare en effectieve methode gebleken om de sterkteontwikkeling van jong beton te volgen. Bij deze methode wordt de som van de producten van verhardingstijden en betontemperaturen over vastgestelde meetintervallen berekend, rekening houdend met de temperatuurgevoeligheid van het bindmiddel.

Deze methode berust op het principe dat de bereikte betonsterkte voor een betonspecie met een gegeven samenstelling op elk tijdstip een vaste relatie heeft met de gewogen rijpheid op dat tijdstip, ongeacht het temperatuurverloop waarlangs deze gewogen rijpheid werd bereikt.

Inmiddels is deze methode op de meeste Nederlandse bouwwerken ingeburgerd en beschreven in de norm nen 5970: 'Bepaling van de druksterkteontwikkeling van jong beton op basis van de gewogen rijpheid'.

Om het werken met deze methode in de praktijk eenvoudiger te maken is diverse apparatuur beschikbaar. Hiermee kan het temperatuurverloop in het verhardend beton worden gemeten en direct worden omgerekend naar de gewogen rijpheid. De relatie tussen gewogen rijpheid en druksterkte wordt door de producent vooraf vastgelegd in een zogenoemde ijkgrafiek. Met deze ijkgrafiek kan de berekende gewogen rijpheid direct worden 'vertaald' naar de betondruksterkte.

 

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op zo. 2 dec. 2018