Colloïdaal beton

(Anti wash-out concrete)

Betonspecie voor toepassing onder water, waarvan de samenhang is verbeterd door toevoeging van een waterretentiemiddel

Colloïdaalbeton, betonspecie voor toepassing onder water
Colloïdaalbeton, betonspecie voor toepassing onder water

Nadere omschrijving

Colloïdale betonspecie kan onder bepaalde voorwaarden vrij door het water vallen zonder dat daarbij uitspoeling optreedt. Dit gedrag is mogelijk bij de toepassing van specifieke waterretentiemiddelen. Dit zijn gemodificeerde natuurlijke polymeren, vaak afgeleid van cellulose, die in water colloïdale eigenschappen bezitten. Ze 'verdikken' als het ware het water waardoor de beweeglijkheid van de fijne deeltjes aanmerkelijk afneemt. Daardoor wordt de samenhang van een specie zodanig sterk verhoogd dat ontmenging, ook in water, wordt tegengegaan.

De verwerking van betonspecie onder water vraagt wel om bijzondere maatregelen om uitspoelen van de specie te voorkomen, zie onderwaterbeton.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op vrij. 24 jun. 2022