Oppervlaktekwaliteit

(Surface quality)

De (standaard)eisen die aan een betonoppervlak worden gesteld.

Een projectspecificatie bevat eisen over de structuur en de vlakheid van            een betonoppervlak
Een projectspecificatie bevat eisen over de structuur en de vlakheid van een betonoppervlak

Nadere omschrijving

Eisen aan de oppervlaktekwaliteit kunnen in de projectspecificatie worden omschreven. In veel gevallen zal een projectspecificatie eisen bevatten over de structuur en de vlakheid van een betonoppervlak.

Een projectspecificatie bevat eisen over de structuur en de vlakheid van een betonoppervlak In NEN 6722 zijn de oppervlakte-eisen met betrekking tot toleranties in drie klassen verdeeld:

Bij de keuze voor klasse B kan men gebruikmaken van eigen projectmatige specificaties, maar ook kan gebruik worden gemaakt van de klassenindeling (B1 en B2) uit CUR-Aanbeveling 100 'Schoon beton' (zie ook Betoniek 15/5 Schoon beschreven).

In Bijlage A, 5.4 van de norm NEN-EN 13670 staat dat eisen aan het oppervlakafwerking moeten worden gespecificeerd. Eisen worden niet nader omschreven. Bovenstaande informatie kan voor de specificatie worden gebruikt.

 

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op ma. 28 jan. 2019