Ontkistingsmiddelen - classificatie

Een indeling van ontkistingsmiddelen om aan te geven welke middelen meer of minder schadelijk zijn voor gezondheid en milieu.

Nadere omschrijving

In samenwerking tussen de leveranciers van ontkistingsmiddelen, het voormalige ministerie van VROM en Arbouw is een classificatiesysteem voor ontkistingsmiddelen opgezet.

Met behulp van ondubbelzinnige criteria kan elk ontkistingsmiddel worden ingedeeld in één van de klassen 1 t/m 5. Hierbij is een product uit klasse 1 het minst schadelijk, en een product uit klasse 5 het meest schadelijk voor gezondheid en milieu. De gebruiker kan hiermee in samenwerking met de leverancier voor elke situatie een ontkistingsmiddel kiezen dat voor de betreffende toepassing zo milieu- en arbovriendelijk mogelijk is. De BLF-classificatie kan hierbij als leidraad dienen (Stichting Beton Losmiddel Fabrikanten: BLF).

BLF klasse 1

Voornamelijk gebaseerd op herwinbare grondstoffen goed totaal biologisch afbreekbaar; oplosmiddelvrij. 'ready biodegradable' conform OECD 301 B, C, D of F; geen R-zinnen conform de Wet milieugevaarlijke stoffen, ten minste 75% (excl. water) herwinbare grondstof vlampunt hoger dan 100 °C.

BLF klasse 2

Gebaseerd op mengsels van minerale en herwinbare oliën; redelijk goed totaal biologisch afbreekbaar; oplosmiddelvrij. ten minste 70% afbreekbaar conform OECD 301 B, C, D of F, (exclusief '10 days window'); geen R-zinnen conform de Wet milieugevaarlijke stoffen, m.u.v. R-65 vlampunt hoger dan 100 °C.

BLF klasse 3

Goed primair afbreekbaar; kan een oplosmiddel bevatten. Meer dan 80% afbreekbaar volgens CEC-L-33-A-93 test; geen R-zinnen conform de Wet milieugevaarlijke stoffen, m.u.v. R-65 vlampunt hoger dan 61 °C

BLF klasse 4

Kan een oplosmiddel bevatten; geen afbreekbaarheidsgegevens bekend en/of onvoldoende afbreekbaar; geen R-zinnen conform de Wet milieugevaarlijke stoffen, m.u.v. R-65 vlampunt hoger dan 61 °C.

BLF klasse 5

Overige producten. Oplosmiddelhoudend; is geëtiketteerd met R-zinnen en slecht afbreekbaar.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018